Home
Contact
Nieuws zoeken
Login
Zoeken
wegwijzerloket.nl
hier in
wegwijzerloket.nl
hier in
Sociale kaart
Ga naar...
Home
Gemeentelijke belastingen - OZB
Afdrukken
Terug

Wegwijzerloket.nl biedt onafhankelijke informatie over tal van onderwerpen op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de gemeente Venlo.

Gemeentelijke belastingen - OZB

Algemeen
Elke eigenaar van een onroerende zaak betaalt de onroerendezaakbelasting (OZB).
De gemeente Venlo int de belasting die wordt geheven aan degene die aan het begin van het kalenderjaar eigenaar of gebruiker is.

Eigenaren en gebruikers
Als u op 1 januari van een jaar eigenaar of erfpachter bent van een onroerende zaak, betaalt u de eigenarenbelasting. Bent u op 1 januari gebruiker of huurder van een onroerende zaak die geen woning is, dan betaalt u de gebruikersbelasting. De gebruikersbelasting voor woningen is per 2006 afgeschaft.

Hoogte
De OZB wordt vastgesteld op basis van de waarde van een onroerende zaak. De te betalen belasting is een percentage van de WOZ-waarde. De gemeenteraad stelt de hoogte van het percentage vast. Voor eigenaren en gebruikers van onroerende zaken gelden verschillende percentages.

De WOZ-waarde wordt niet alleen gebruikt voor de OZB, maar ook voor andere belastingen nl. waterschapsheffing en inkomstenbelasting.

Woning of niet-woning
Als de waarde van het woondeel van een pand meer dan zeventig procent van de totale waarde is, is het een woning. In alle andere gevallen is er sprake van een niet-woning. Een woning-praktijkruimte (verhouding 70-30%) wordt meestal als woning aangemerkt. Bij de bepaling van de waarde van de woondelen, moet ook worden beoordeeld of andere objectdelen, zoals een berging of een stuk grond, onderdeel zijn van de woning.

Verhuizen
Verkoop of vertrek uit de onroerende zaak na 1 januari van het belastingjaar, heeft geen invloed op de OZB: de peildatum is bepalend voor het hele jaar. Dus als u in dat jaar verhuist, moet u toch voor het hele jaar OZB betalen voor het oude huis. Wel is het zo dat de belasting bij een verkoop door de notaris wordt verrekend tussen koper en verkoper. De verkopende partij moet de OZB aan de gemeente betalen.

Bezwaar tegen de aanslag onroerend goed
Indien u het niet eens bent met de beslissing dan bestaat de mogelijkheid om hier bezwaar en beroep tegen aan te tekenen.

Vorige Overzicht (2/2)
Bibliotheekaanbod
Boeken, dvd's en kranten- en tijdschriftartikelen over dit onderwerp
onroerendezaakbelasting
Zie ook
belastingen (6)
gemeentelijke belastingen (2)
onroerendezaakbelasting (1)