Home
Contact
Nieuws zoeken
Login
Zoeken
wegwijzerloket.nl
hier in
wegwijzerloket.nl
hier in
Sociale kaart
Ga naar...
Home
Rijksbelastingen - BPM en MRB gehandicapten
Afdrukken
Terug

Wegwijzerloket.nl biedt onafhankelijke informatie over tal van onderwerpen op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de gemeente Venlo.

Rijksbelastingen - BPM en MRB gehandicapten

Algemeen
Voor bestelauto’s die zijn ingericht voor het vervoer van een gehandicapte gelden afwijkende regels voor:

 • aanschafbelasting (belasting van personenauto’s en motorrijwielen - BPM)
 • wegenbelasting (motorrijtuigenbelasting – MRB)

NB: In 2014 veranderen sommige belastingregels. Hier vindt u de belangrijkste voorgestelde veranderingen en wat ze in het kort inhouden.

Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM)
U moet BPM betalen als u een personenauto, een motor of een bestelauto in het Nederlandse kentekenregister laat registreren. Voor een bestelauto betaalt u BPM als deze op of na 1 juli 2005 voor het eerst in gebruik is genomen. Als u een nieuwe personenauto of een nieuwe motor koopt, zal de dealer of autoverkoper de registratie voor u verzorgen.

Belasting op uitstoot
Zuinige auto's krijgen een bpm-korting van 750 euro en elektrische auto's betalen geen leasebijtelling.

Gehandicapten
Gehandicapten die voor hun vervoer aangewezen zijn op een bestelauto krijgen onder bepaalde voorwaarden recht op teruggaaf of vrijstelling van BPM. Het gaat hier om bestelauto’s met een bijzondere inrichting voor gehandicapten.

Vrijstelling BPM rolstoelvervoer in de laadruimte van een bestelauto
U kunt in aanmerking komen voor vrijstelling van BPM voor bestelauto's die in gebruik genomen zijn voor 1 juli 2005 en:

 • die aangepast zijn om een rolstoel als lading te kunnen vervoer en het duidelijk is dat de rolstoel alleen wordt vervoerd als lading;
 • waarvan de vaste wand tussen laadruimte en bestuurderscabine is weggehaald om het mogelijk te maken dat de gehandicapte plaats kan nemen in de bestuurderscabine.

Let op! Als u een gehandicapte in een rolstoel wilt vervoeren in de laadruimte van een bestelauto, dan krijgt u geen vrijstelling van de BPM.

Teruggave BPM voor gehandicapten
U komt in aanmerking voor teruggave van de BPM voor bestelauto's die op of na 1 juli 2005 in gebruik zijn genomen. Teruggaaf is ook alleen mogelijk als de bestelauto is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte in de bestuurderscabine en het gelijktijdige vervoer van de niet-opvouwbare rolstoel of ander hulpmiddel. Dit hulpmiddel moet voor de gehandicapte noodzakelijk zijn. Vanwege het vervoer van dit hulpmiddel moet de gehandicapte zijn aangewezen op een bestelauto.

 • men mag voor een zelfde gehandicapte slechts teruggave vragen voor één bestelauto;
 • de teruggave wordt slechts verleend als het verzoek wordt ingediend binnen dertien weken nadat hier recht op is ontstaan.

De bestelauto mag uitsluitend gebruikt worden voor het bedoelde vervoer van de gehandicapte en voor persoonlijk gebruik (inwonende gezinsleden inbegrepen).

Motorrijtuigenbelasting (MRB) bestelauto's
Als een motorrijtuig (personenauto, bestelauto, vrachtauto of motorrijwiel) op uw naam staat, moet u motorrijtuigenbelasting betalen.
De motorrijtuigenbelasting kent 3 tarieven voor bestelauto’s, het tarief voor particulieren, het lager tarief voor gehandicapten en het lager tarief voor ondernemers.

Om voor het lager tarief voor gehandicapten in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

 • op het kenteken staat onder voertuigsoort: bedrijfswagen of bedrijfsauto;
 • de bestelauto is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte;
 • de gehandicapte is aangewezen op een bestelauto voor het vervoer van zichzelf in de cabine;
 • gelijktijdig met de gehandicapte vervoert de bestelauto een niet-opvouwbare rolstoel of ander hulpmiddel van de gehandicapte. Met een ander hulpmiddel wordt bedoeld: een hulpmiddel dat door de handicap noodzakelijk is. Dat hulpmiddel moet zo groot en zwaar zijn, dat de gehandicapte voor zijn vervoer is aangewezen op het gebruik van een bestelauto. Daarbij wordt rekening gehouden met zijn handicap;
 • de bestelauto voldoet aan alle fiscale eisen (maten, blinderingseisen laadruimte, enzovoort);
 • voor de meeste bestelauto’s geldt als inrichtingseis, dat deze standaard zijn voorzien van een tussenschot tussen de cabine en de laadruimte. Alleen hele grote bestelauto’s hoeven geen tussenschot te hebben. Als het tussenschot gedeeltelijk of helemaal ontbreekt is het geen bestelauto meer. Het gedeeltelijk of helemaal weghalen van het tussenschot wordt alleen toegestaan om de gehandicapte in staat te stellen via de laadruimte in de cabine te gaan zitten. Bij de Douane moet voor het gedeeltelijk of helemaal weghalen van het tussenschot een ontheffing worden aangevraagd. Voor bestelauto’s waarvan het kentekenbewijs deel IA een dagtekening heeft van 1 juli 2005 of later, is alleen een verklaring aan de Belastingdienst/Centrale administratie noodzakelijk;
 • de bestelauto wordt alleen:
  1. gebruikt voor het vervoer van een gehandicapte;
  2. voor persoonlijk gebruik gebruikt door de gehandicapte en zijn inwonende gezinsleden;
 • als het kenteken van de bestelauto op een andere naam staat dan de gehandicapte, dan mogen die ander en zijn inwonende gezinsleden de bestelauto ook gebruiken voor persoonlijk gebruik;
 • het verzoek voor het lagere bestelautotarief moet voor het begin van de periode waarover u belasting betaalt bij de Belastingdienst binnen zijn;
 • als de bestelauto op naam van iemand anders dan de gehandicapte staat, dan moeten de gehandicapte en die ander een gezamenlijk verzoek doen voor het toepassen van het lage tarief voor de motorrijtuigenbelasting;
 • het lagere tarief voor de motorrijtuigenbelasting geldt voor 1 bestelauto per gehandicapte;

Bestelauto’s vóór 1 juli 2005 te naam gesteld
Is het kenteken van de bestelauto vóór 1 juli 2005 op naam gesteld? Dan kan men in aanmerking komen voor het lage bestelautotarief voor de motorrijtuigenbelasting. Uit een medische verklaring moet dan wel blijken dat een gehandicapt persoon door gezondheidsklachten of beperkingen voor zijn vervoer is aangewezen op het gebruik van die bestelauto.

Verzoek indienen MRB en BPM
Om in aanmerking te komen voor het lagere bestelautotarief voor de motorrijtuigenbelasting en/of teruggaaf van BPM moet u een verzoek indienen. Op uw vraag stuurt de Belastingdienst u daarvoor een aanvraagformulier toe.
U kunt deze formulieren ook downloaden op de website.

Als bij registratie in het kentekenregister BPM is betaald en u voldoet aan de voorwaarden voor het lagere tarief van de motorrijtuigenbelasting, dan kunt u (een deel van) de betaalde BPM terugvragen. Als u door de 1e registratie nog BPM moet betalen, dan kunt u in het aanvraagformulier verzoeken om de betaling van de BPM te verrekenen met de teruggaaf. Met het verzoek om teruggaaf/verrekening van BPM doet u gelijk een verzoek om toepassing van het lagere tarief motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s.

Als de gehandicapte een ander is dan degene op wiens naam het kenteken van de bestelauto staat, vullen die ander en de gehandicapte het verzoek samen in.

Bij het verzoek stuurt u de volgende papieren mee:

 • een kopie van de beschikking afgegeven volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor de verstrekking van een niet-opvouwbare rolstoel of ander hulpmiddel. In plaats daarvan kan een verklaring van een arts meegezonden worden, waarin staat dat de gehandicapte voor vervoer is aangewezen op het gebruik van een niet-opvouwbare rolstoel of ander hulpmiddel. Deze verklaring mag bij het indienen van het verzoek niet ouder zijn dan 6 weken.
 • een kopie van de bruikleenovereenkomst of koopfactuur waaruit blijkt dat de gehandicapte beschikt over een niet-opvouwbare rolstoel of ander hulpmiddel.
 • een kopie van deel I of IA en deel II of IB van het kentekenbewijs.
 • een kopie van de BPM-vergunning die de Douane heeft afgegeven voor de aanpassing van de bestelauto. Heeft u zo’n vergunning niet, dan moet de aanpassing van de bestelauto alsnog door Belastingdienst/Centrale administratie worden beoordeeld. U kunt dan 1 of meer duidelijke foto's van de aanpassingen bijvoegen, zo mogelijk aangevuld met een kopie van de tekening(en) en/of de factuur van het aanpassingsbedrijf.

Folder van de belastingdienst
U kunt hier een folder over de BPM of MRB van de belastingdienst over het onderwerp downloaden. 

Bibliotheekaanbod
Boeken, dvd's en kranten- en tijdschriftartikelen over dit onderwerp
aangepaste auto's
bpm
motorrijtuigenbelasting
Zie ook
aangepaste auto's (2)
auto's (1)
belastingen (6)
bpm (1)
eigen vervoer (1)
hulpaanbod (18)
rijksbelastingen (1)
verplaatsingshulpmiddelen (4)
zorgaanbod (18)
zorglevering (18)
zorgproducten (18)
zorgverlening (20)
zorgverstrekking (18)
zorgvolume (18)